apniūkti

2 apniū̃kti intr. 1. NdŽ apsitraukti debesimis, apniukti: Dangus apniūkęs – gali sulyti šieną . Oras apniūkęs, šalta Ėr. Išeina saulė, paskui vėl apniū̃ksta Ėr. Dangus dažniausiai tamsiai apniūkęs BM415. Rudenį vis dienos apniū̃kę Trgn. Žalsvai apniūkę Nemuno krantai S.Nėr. Jau nuo pat ryto apniūko, ale da vis nelyja Ut. Apniūkę, pradės snigt, ar ką Skdt. 2. paniurti, apsiblausti: O tu gi, bobučiut!.. Ko apniūkus? . Inžinierius Geniulis kažkodėl prarado linksmumą, ėjo apniūkęs J.Dov. Tu moj nesveikas, kad sėdi apniūkęs Arm. 3. aptemti, prarasti aiškų regėjimą (apie akį): Viena akis visai apniūkusi Kp. Ant senatvės kožno apniūksta akys Ds. \ niūkti; apniūkti; priniūkti; suniūkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apniukti — apniùkti vksm. Matýt, bùs lietaũs – dangùs apniùko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apniukti — 1 apniùkti intr. 1. apsitraukti debesimis, apsiniaukti: Diena apniùkus, panašu an lietų Ds. Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už kelių žingsnių nebebuvo žmogaus matyti J.Bil. Dangus taip apniùko, ar nepradės lyti?! Rd. Matos, kad bus lietaus –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniukti — 3 apniùkti intr., tr. apnikti: Apniùko moteika, dobilų retai kur po vieną matos Bsg. | prk.: Apniukusios ponią Drūseikienę mintys buvo karčios kaip pelynai rš. niukti; apniukti; įniukti; priniukti; suniukti; užniukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkti — 1 apniū̃kti, ia, àpniūkė tr. 1. N, KI217 apibarti, aprėkti: Apniūkė jis vaikus B. Aš apniūkiau aną, t. y. tylomis apibariau J. 2. apkalbėti: Be reikalo jį àpniūkė, nei teip buvo, nei ką Trgn. niūkti; apniūkti; atniūkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkti — apniū̃kti vksm. Dangùs apniū̃ko – gãli sulýti šiẽną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdulti — apdùlti intr. 1. apniukti, apduiti: Tokis gražus rytas, visur tyku, apdùlę Lp. 2. apkvaisti, apsvaigti; žr. 1 apduiti 2: Jis nūnai vaikščioja kaip apdùlęs Kb. Jau jis iš Seirijų apdùlęs (pusgirtis) parvažiavo Srj. dulti; apdulti; išdulti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdumti — 3 apdùmti intr. apniukti, apsiblausti: Apdùmusi diena Šts. Jau kelinta diena visa šiaurės pusė apdùmusi, turbūt iš to šaudymo po Ryga Brs. Kas čia man, akys apdùmo, nematau Mrj. dumti; apdumti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiblankti — apiblañkti intr. 1. pablykšti, pabalti: Seniau buvo veidas raudonas, skaistus, dabar jau apiblañko Gs. 2. refl. apniukti: Vėlinių diena kasmet būna apsiblankusi rš. blankti; apiblankti; išblankti; nublankti; pablankti; pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniukdyti — caus. 1 apniukti 1. | prk.: Ar gėda šio svieto apniukdė tau dienas?! rš. niukdyti; apniukdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniūkimas — apniūkìmas sm. (2) KI217 → 1 apniūkti 1. niūkimas; apniūkimas; pasiniūkimas; priniūkimas; suniūkimas; užniūkimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.